Członkowie KIDP w Komisji Egzaminacyjnej


Uchwała nr 370/2018
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie delegowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 377) oraz w zw. z § 21 ust. 3 pkt. 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje następujących członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego:
1. Adam Bartosiewicz, numer wpisu 11670,
2. Zbigniew Błaszczyk, numer wpisu 00129,
3. Beata Dutkiewicz, numer wpisu 04588,
4. Katarzyna Feldo, numer wpisu 10121,
5. Janusz Fiszer, numer wpisu 00008,
6. Daniel Galwas, numer wpisu 11156,
7. Krzysztof Kapalski, numer wpisu 11975,
8. Michał Kłos, numer wpisu 10131,
9. Aleksandra Kurczewska, numer wpisu 04953,
10. Dariusz Michał Malinowski, numer wpisu 00076,
11. Wojciech Maruchin, numer wpisu 09820,
12. Maria Mazur-Szczepańska, numer wpisu 01149,
13. Tomasz Miłek, numer wpisu 08143,
14. Jacek Pawlik, numer wpisu 00994,
15. Jan Pytel, numer wpisu 01675,
16. Filip Siwek, numer wpisu 11553,
17. Irena Sobieska, numer wpisu 00120,
18. Stanisław Stochmiałek, numer wpisu 00403,
19. Andrzej Marek Zembrowski, numer wpisu 00135,
20. Jacek Andrzej Zieliński, numer wpisu 00411.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x