Członkowie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP VI Kadencji

KADENCJA 2022 -2026

Mazowiecki Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego:

1. Andrzej Chojnacki

2. Lila Głazowska 

3. Rafał Wojciech Kran 

4. Teresa Nowicka

5. Jacek Pawlik 

6. Andrzej Szowa 

7. Tomasz Wikliński 

8. Jacek Wojtach 

9. Marcin Zawadzki

Obsługa Mazowieckiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP

Sąd Dyscyplinarny rozpatruje dyscyplinarne sprawy doradców podatkowych w pierwszej instancji, natomiast w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Pracownicy Biura Mazowieckiego Oddziału KIDP współpracujący z Mazowieckim Oddziałem Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego:

Bartosz Szumski - tel. 693-920-527 email: bartosz.szumski@kidp.pl

Adrian Krawczyk - tel. 572-858-099 email: adrian.krawczyk@kidp.pl

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

  1. Jacek Matarewicz 
  2. Jacek Sklepowicz

Obsługa Kancelarii Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Mazowiecki Oddział KIDP

Rzecznik Dyscyplinarny (lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca) jest oskarżycielem w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.

Pracownik Biura Mazowieckiego Oddziału KIDP współpracujący z Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego z Regionu mazowieckiego:

Natalia Szczęch - tel. (22) 618 76 08 lub 723 575 702 mail: natalia.szczech@kidp.pl


Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x