Szczeg�y szkolenia / imprezy

SZKOLENIE ON-LINE -Podatki na rynku nieruchomości, handel nieruchomościami. Najem i zakwaterowanie - WEBINARIUM
Kategoria: Podatek od nieruchomości
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 122 / 500
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
600.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
1000.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-06-05
Data zakończenia: 2023-06-05
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ KIDP

Podatki na rynku nieruchomości,
handel nieruchomościami. Najem i zakwaterowanie

Stella Brzeszczyńska, doradca podatkowy
05.06.2023 r.  10.00- 16.00Ważne informacje

Warunkiem udziału w webinarium jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca.
Termin zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu on-line upływa w dniu 04.06.2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się na webinarium).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do webinarium wraz z tokenem dostępu. Link będzie wysyłany w dniu 02.06.2023 r. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wygenerowany link do retransmisji szkolenia, który będzie aktywny do dnia 10.06.2023 r.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na adresy mailowe wpisywane podczas zgłoszenia – podanie błędnego adresu mailowego będzie wiązało się z brakiem możliwości wysłania linku z dostępem do transmisji.


W przypadku problemów technicznych uprzejmie prosimy o kontakt: mazowiecki@kidp.pl 

Odpłatność za szkolenie:

  • dla doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami  szkolenie jest bezpłatne.
  • dla doradcy zalegającego ze składkami do 360 zł wynosi 600 zł.
  • dla doradcy zalegającego ze składkami powyższej 360 zł wynosi 1000 zł.

Opis szkolenia

Agenda:

Zakres tematyczny szkolenia może ulec modyfikacji.

I. HANDEL NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Umowa przedwstępna a skutek podatkowy
a) w podatku dochodowym
b) w podatku VAT
- faktury zaliczkowe
c) rynek wtórny/ rynek pierwotny
- VAT czy PCC?

2. Zakup lokalu, budynku, gruntu - podatek dochodowy
1) Koszty uzyskania przychodu
a) kiedy i jak rozliczać
b) cena i koszty transakcyjne,
c) remont
d) zakup wyposażenia i mebli
2) Korekta kosztów - różnice remanentowe w KPiR

3. Zakup lokalu, budynku i gruntu – podatek VAT
1) Cel zakupu a odliczenie VAT
2) Faktury zaliczkowe otrzymane przez rejestracją VAT,
3) Zakup od dewelopera:
a) faktury zaliczkowe, faktura końcowa,
b) nakłady – refakturowanie: usługa czy dostawa?
4) Zakup od osoby prywatnej
a) co z podatkiem naliczonym i należnym?
5) Prace budowlane w budynku/ lokalu
- stawka VAT
- zasady odliczenia
6) Zmiana przeznaczenia a korekta VAT
- dla towaru handlowego
- dla środka trwałego

4. Aport nieruchomości
1) Do spółki kapitałowej
- przychody i koszty wspólnika
- przychody i koszty spółki przy sprzedaży przedmiotu aportu
2) Do spółki osobowej
- przychody i koszty wspólnika (korekta)
- przychody i koszty spółki przy sprzedaży przedmiotu aportu – jakie źródło przychodu
3) Aport a podatek VAT
- podstawa opodatkowania.
- PCC

5. Rozliczenie podatkowe dochodu z flipu
1) Przez osobę fizyczną/spółkę osobową/spółkę kapitałową
- data powstania przychodu
- rozliczenie kosztów
2) Klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

6. Sprzedaż lokali w podatku VAT
1) Dostawa a akt notarialny
2) Podstawa opodatkowania
3) Stawki
4) Zwolnienia od podatku
a) Zasiedlenie
- w budynku nowowybudowanym ale po wielu latach od zakończenia budowy
- w budynku zmodernizowanym z wysokimi nakładami na cały budynek – jak liczyć % nakładów na lokale
- w budynku wyremontowanym z dużymi nakładami na niektóre lokale (jedną kondygnację)
- lokali zmodernizowanych pow. 30% - towary handlowe
- lokali zmodernizowanych pow. 30% - środki trwałe
- w budynku wybudowanym na cudzym gruncie
b) Prawo (brak prawa) do odliczenia podatku naliczonego

7. Sprzedaż gruntów a VAT
1) Wyprzedaż prywatnego majątku – w orzecznictwie
2) Wyprzedaż majątku wynajmowanego/wydzierżawianego – w praktyce
3) Podziały, zbrojenie działek, projekty zabudowy
4) Grunty z budynkami do rozbiórki

8. Kasa fiskalna

II. Umowa o wspólne przedsięwzięcie – pożyczka czy spółka cicha
1. Jak sformułować umowę
2. Rozliczenie przedsiębiorcy
3. Rozliczenie osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

III. Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich)
1) Faktury od dewelopera, korekta faktur zaliczkowych
2) Usługa czy dostawa: stawka VAT
3) Podstawa opodatkowania
4) Zbycie lokalu przejętego od cedenta – stawka, odliczenie VAT, stosowanie zwolnienia

IV. NAJEM.
1. Podatek dochodowy
1) Najem prywatny a działalność gospodarcza: wątpliwości po uchwale NSA
2) Przychody a opłaty dodatkowe (zaliczki na koszty zarządu we wspólnocie, opłaty eksploatacyjne w spółdzielni)
3) Media

2. VAT
1) Najem na cele mieszkaniowe i inne
2) Rozliczenie mediów – kiedy i na co faktura
- refakturowanie wody, energii, gazu
- treść faktury a przychody w PIT
3) Opłaty dodatkowe
a) opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej
b) zaliczki na koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej
4) Niskie obroty a brak rezydencji

V. ZAKWATEROWANIE
1) Działalność gospodarcza
2) Podatek VAT
3) Podatek od nieruchomości


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie eksperta oraz publikowane projekty ustaw i ustawy.


Ile czasu zarezerwować

Szkolenie trwa 6 godz. i odbędzie się 05 czerwca 2023 start: godz. 10:00

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x