Szczegóły szkolenia / imprezy

SZKOLENIE - ON LINE - Aspekty przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce doradcy podatkowego - WEBINARIUM
Kategoria: AML
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 61 / 500
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-10-06
Data zakończenia: 2022-10-06
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ KIDP

Aspekty przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce doradcy podatkowego

Prowadzący: Marcin Górniak 

06.10.2022 r.  17.00- 20.00


Ważne informacje

Warunkiem udziału w webinarium jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca.
Termin zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu on-line upływa w dniu 05.10.2022 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się na webinarium).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do webinarium wraz z tokenem dostępu. Link będzie wysyłany w dniach 05-06.10.2022 r. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wygenerowany link do retransmisji szkolenia, który będzie aktywny do dnia 11.10.2022 r., tylko do godziny 17.00.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na adresy mailowe wpisywane podczas zgłoszenia – podanie błędnego adresu mailowego będzie wiązało się z brakiem możliwości wysłania linku z dostępem do transmisji.

W przypadku problemów technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: webinarium@mdoradca.pl 

Jednocześnie informujemy, że doradcy podatkowi, którzy posiadają zaległość na koncie bieżących składek członkowskich przewyższającą wysokość dwóch miesięcznych składek tj. 240 zł, decyzją Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniu.

Opis szkolenia

Poruszane zagadnienia:

1)    Podstawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2)    Doradca podatkowy jako instytucja obowiązana
3)    Identyfikacja klienta
4)    Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych klienta
5)    Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
6)    Zagadnienie osób eksponowanych politycznie
7)    Oświadczenie dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
8)    Ocena ryzyka AML
9)    Procedura AML
10)    Obowiązek szkoleniowy
11)    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu a RODO
12)    Obowiązki raportowe
13)    Przechowywanie dokumentacji
14)    Działalność na rzecz spółek lub trustów
15)    Przepisy sankcyjne
16)    Przykłady kar dla doradców podatkowych

Ile czasu zarezerwować

Szkolenie trwa 3 godz. i odbędzie się 6 października 2022 start: godz. 17.00


Zapisz się już dziś!


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x