Szczegóły szkolenia / imprezy

Kurs rachunkowości: moduł I - Środki trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne w prawie bilansowym. Wybrane zagadnienia - WEBINARIUM
Kategoria: Rachunkowość
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 127 / 500
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-10-04
Data zakończenia: 2022-10-04
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ KIDP

Kurs rachunkowości: moduł I
Środki trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne w prawie bilansowym. Wybrane zagadnienia

Prowadzący: Jacek Kaczka  - biegły rewident
04.10.2022 r.  09.30- 13.30


Ważne informacje

Warunkiem udziału w webinarium jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca.
Termin zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu on-line upływa w dniu 03.10.2022 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się na webinarium).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do webinarium wraz z tokenem dostępu. Link będzie wysyłany w dniach   30.09, 03-04.10.2022 r.

Szkolenie będzie możliwe do obejrzenia wyłącznie w czasie rzeczywistym, nie będzie możliwości późniejszej retransmisji szkolenia.

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione uczestnikom w trakcie szkolenia za pośrednictwem linku z dostępem do dnia 09.10.2022 do godz. 10.00.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na adresy mailowe wpisywane podczas zgłoszenia – podanie błędnego adresu mailowego będzie wiązało się z brakiem możliwości wysłania linku z dostępem do transmisji.

W przypadku problemów technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: webinarium@mdoradca.pl


Jednocześnie informujemy, że doradcy podatkowi, którzy posiadają zaległość na koncie bieżących składek członkowskich przewyższającą wysokość dwóch miesięcznych składek tj. 240 zł, decyzją Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniu.

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z ujmowaniem oraz wyceną w sprawozdaniu finansowym środków trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości oraz postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.

Poruszane zagadnienia:

•    warunki uznania składnika majątku za środek trwały, nieruchomość inwestycyjną;
•    wartość początkowa środka trwałego oraz ogólne zasady ustalania wartości początkowej
  (cena nabycia a koszt wytworzenia);
•    koszty finansowania zewnętrznego;
•    amortyzacja bilansowa środków trwałych (pojęcie, metody, stawki amortyzacji, odpisy zbiorcze, odpisy jednorazowe, terminy rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji);
•    nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środków trwałych. Ulepszenia środków trwałych;
•    nakłady na bieżącą konserwację (remonty);
•    sprzedaż likwidacja/ środków trwałych.
•    najczęściej występujące nieprawidłowości przy wycenie środków trwały.

Ile czasu zarezerwować

Szkolenie trwa 4 godz. i odbędzie się 4 października 2022 start: godz. 09:30


Zapisz się już dziś!


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x