Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie stacjonarne - Polski Ład 2.0 - zmiany od 1 lipca 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. oraz wstecznie od 1 stycznia 2022 r.
Kategoria: Polski Ład
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 276 / 500
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-06-30
Data zakończenia: 2022-06-30
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPRASZAMY NA STACJONARNE SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ KIDP

Polski Ład 2.0 - zmiany od 1 lipca 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. oraz wstecznie od 1 stycznia 2022 r.


Prowadzący: dr Andrzej Dmowski, adwokat doradca podatkowy

30.06.2022 r.  10.00- 15.00

Miejsce: Wyższa Szkoła Menedżerska - duża aula (parter) -  ul. Kawęczyńska 36


Harmonogram szkolenia:

Polski Ład 2.0 – zmiany od 1 lipca 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. oraz wstecznie od 1 stycznia 2022 r.

1. Główne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz w zakresie kalkulacji składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne:

•    Wprowadzenie nowej skali podatkowej;
•    Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
•    Ulga dla klasy średniej i jej likwidacja;
•    Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku – skala podatkowa i podatek liniowy;
•    Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku - ryczałt, niższe stawki ryczałtu;
•    Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku – karta podatkowa, zlikwidowanie tej formy rozliczeń dla nowych podatników;
•    Limitowane odliczenia z tytułu zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne;
•    Luka, która pojawiła się przy odliczeniu składki zdrowotnej dla podatku liniowego i jej wyeliminowanie; 
•    Składka zdrowotna dla członków zarządu powołanych uchwałą;
•    Nadpłacona składka zdrowotna nie przepadnie bezpowrotnie;
•    Zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych dot. nadpłaty składki zdrowotnej przez płatnika;
•    Opłacanie składki zdrowotnej przez twórców i artystów (podstawa składki i zbieg tytułów);
•    Katalog rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej w przypadku zbiegu tytułów;
•    Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych – przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych;
•    Mechanizm obniżania składki zdrowotnej do 0 zł – zmiany doprecyzowujące;
•    Abolicja podatkowa i jej zniesienie;
•    Odroczenie wprowadzenia CIT JPK oraz PIT JPK;
•    Ograniczenie ulgi na ochronę zabytków;
•    Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci;
•    Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe);
•    Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku;
•    Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek;
•    1,5% podatku na OPP od 1 stycznia 2023 r. zamiast mechanizmu wyrównującego;
•    Ujednolicenie terminów składania zeznania rocznego PIT;
•    Likwidacja art. 53a ustawy o PIT;
•    Poszerzenie PIT-0 o zasiłki macierzyńskie.

2. Główne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych:

2.1. Dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców (podatników CIT) – zagrożenia:

•    Spółka Komandytowo Akcyjna (SKA) – praktyczne aspekty. Zmiany w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2023 r. – oskładkowanie komplementariusza;
•    Ukryta dywidenda;
•    Podatek od przerzucanych dochodów;
•    Amortyzacja budynków. Spółki nieruchomościowe;
•    Opodatkowanie spółek holdingowych;
•    Podatek minimalny;
•    Nowa „niedostateczna kapitalizacja”;
•    Miejsce zarządu. Zmiana regulacji CFC. Zmiany w zakresie cen transferowych (w CIT i PIT);
•    Nowe obostrzenia w zakresie transakcji restrukturyzacyjnych;
•    Płatności gotówkowe B2B oraz B2C (w CIT i PIT).

2.2. Korzystne zmiany dla przedsiębiorców (podatników CIT):

•    Ulga konsolidacyjna;
•    Korzystne zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej;
•    Możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R i ulgi IP Box;
•    Wprowadzenie ulgi na prototypy;
•    Wprowadzenie ulgi na robotyzację;
•    Wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników;
•    Ryczałt od dochodów spółek (kapitałowych) – „estoński CIT”;
•    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – powtarzające się świadczenia niepieniężne.

3. Pozostałe istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:

•    Rozszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności;
•    Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej;
•    Zmiany dot. opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą oraz kwestia odpisów amortyzacyjnych w tym zakresie;
•    Ulga na powrót (ulga na przyjazd) podlegająca odliczeniu od podatku;
•    Ryczałt dla rezydentów zagranicznych przenoszących rezydencję podatkową do Polski.

4. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne.
Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 123,00 zł.
Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x