Szczegóły szkolenia / imprezy

SZKOLENIE ON-LINE- Praktyczne aspekty postępowań w 2021 r. na tle nowych zapisów Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności: kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego - WEBINARIUM
Kategoria: Kontrola podatkowa i celno - skarbowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 184 / 750
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-03-18
Data zakończenia: 2021-03-18
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ KIDP

Praktyczne aspekty postępowań w 2021 r. na tle nowych zapisów Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności: kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego
 


Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

18.03.2021 r.  10.00-16.00
( trzy przerwy: 15 min./ 30 min./15 min.)


WAŻNE INFORMACJE

Warunkiem udziału w webinarium jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca.
Termin zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu on-line upływa w dniu 18.03.2021 r. o godz. 8.00 (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się na webinarium).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do webinarium wraz z tokenem dostępu. Link będzie wysyłany w dniach 15-17.03.2021 r. i będzie aktywny do 19.03.2021 do godz. 10.00 z możliwością odtworzenia szkolenia, po upływie tego czasu nie będzie możliwości późniejszej retransmisji.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na adresy mailowe wpisywane podczas zgłoszenia – podanie błędnego adresu mailowego będzie wiązało się z brakiem możliwości wysłania linka z dostępem do transmisji.
Zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją.

Harmonogram szkolenia (10.00 - 16.00):
1) 10.00 - 11.30 (1,5 h)
przerwa: 11.30 - 11.45 (15 min)
2) 11.45 - 13.15 (1,5 h)
przerwa: 13.15 - 13.45 (30 min)
3) 13.45 - 15.15 (1,5 h)
przerwa: 15.15.15.30 (15 min)
4) 15.30 - 16.00 (30 min)


Opis szkolenia

Poruszane zagadnienia:

1. Czynności sprawdzające.
•    Cel czynności sprawdzających
•    Korekta deklaracji
•    Złożenie wyjaśnień
•    Przedłużenie terminu
•    Żądanie przedstawienia dokumentów
•    Obowiązek informowania

2. Kontrola podatkowa.
•    Ponowne wszczęcie kontroli
•    Zawiadomienie
•    Kontrola podatkowa bez uprzedniego zawiadomienia
•    Zakończenie kontroli
•    Obecność kontrolowanego
•    Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych
•    Czynności kontrolne w siedzibie organu podatkowego
•    Uprawnienia kontrolującego
•    Pomoc lub asysta
•    Obowiązki kontrolowanego
•    Oględziny lokalu
•    Treść protokołu
•    Zastrzeżenia
•    Przeprowadzanie kontroli jednoczesnej

3. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
•    Kontrola celno-skarbowa
•    Czynności audytowe
•    Urzędowe sprawdzenie
•    Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

4. Postępowanie podatkowe.
•    Zasady ogólne
•    Wszczęcie postępowania
•    Zawieszenie postępowania
•    Decyzje
•    Postanowienia
•    Odwołania
•    Zażalenia
•    Wykonanie decyzji
•    Wznowienie postępowania
•    Stwierdzenie nieważności decyzji
•    Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
•    Wygaśnięcie decyzji

5. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie eksperta oraz publikowane projekty ustaw i ustawy.

Ile czasu zarezerwować

Szkolenie trwa 5 godz. i odbędzie się 18 marca 2021 start: godz. 10:00

Zapisz się już dziś!Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x