Szczegóły szkolenia / imprezy

SZKOLENIE ON-LINE - Praktyczne aspekty zmian w CIT i PIT na 2021 r. - konsekwencje podatkowe dla podatników i doradców podatkowych - WEBINARIUM
Kategoria: CIT/PIT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 349 / 750
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-03-12
Data zakończenia: 2021-03-12
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ KIDP

Praktyczne aspekty zmian w CIT i PIT na 2021 r. – konsekwencje podatkowe dla podatników i doradców podatkowych  


Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

12.03.2021 r.  10.00-16.00 ( trzy przerwy: 15 min./ 30 min./15 min.)


WAŻNE INFORMACJE

Warunkiem udziału w webinarium jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca.
Termin zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu on-line upływa w dniu 12.03.2021 r. o godz. 8.00 (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się na webinarium).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do webinarium wraz z tokenem dostępu. Link będzie wysyłany w dniach 09-11.03.2021 r. i będzie aktywny do 13.03.2021 do godz. 10.00 z możliwością odtworzenia szkolenia, po upływie tego czasu nie będzie możliwości późniejszej retransmisji.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na adresy mailowe wpisywane podczas zgłoszenia – podanie błędnego adresu mailowego będzie wiązało się z brakiem możliwości wysłania linka z dostępem do transmisji.
Zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją.

Harmonogram szkolenia (10.00 - 16.00):
1) 10.00 - 11.30 (1,5 h)
przerwa: 11.30 - 11.45 (15 min)
2) 11.45 - 13.15 (1,5 h)
przerwa: 13.15 - 13.45 (30 min)
3) 13.45 - 15.15 (1,5 h)
przerwa: 15.15.15.30 (15 min)
4) 15.30 - 16.00 (30 min)


Opis szkolenia

Poruszane zagadnienia:

1. Spółka komandytowa i spółka jawna opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.
•    Zmiana roku podatkowe i bilansowego
•    Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
•    Opodatkowanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowy / rezerwowym w momencie przekształcenia
•    Zeznanie roczne CIT-8

2. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - „estoński CIT”.
•    Kalkulacja „zysku netto” w świetle prawa bilansowego
•    Warunki dokonywania wydatków inwestycyjnych
•    Praktyczne aspekty cyklu rozliczeniowego
•    Międzyokresowe rozliczenia przychodów / kosztów a kalkulacja zysku netto w danym okresie

3. Nowy fundusz inwestycyjny jako koszt podatkowy.
•    Odpis na fundusz
•    Wydatki inwestycyjne z funduszu
•    Warunki skorzystania z „ulgi” inwestycyjnej

4. Ceny transferowe – transakcje z rajami podatkowymi.
•    Dodatkowe transakcje podlegające pod obowiązek dokumentacyjny
•    Nowe domniemanie prawne – rzeczywisty beneficjent z raju podatkowego
•    Wykazanie ekonomicznego uzasadnienia transakcji

5. Informacja o realizowanej strategii podatkowej.
•    Niezbędne elementy strategii podatkowej
•    Konsekwencje braku strategii

6. Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

7. Ulga abolicyjna.
•    Metody unikania podwójnego opodatkowania w PIT
•    Niekorzystne postanowienia zasady kredytu podatkowego

8. Spółka nieruchomościowa.
•    Funkcja płatnika przy sprzedaży udziałów – zmiana miejsca i sposobu opodatkowania transakcji na udziałach / akcjach
•    Odpowiedzialność „spółki nieruchomościowej” jako płatnika za zobowiązania podatkowe
•    Obowiązki sprawozdawcze

9. Struktury hybrydowe.

10. Prosta spółka akcyjna.

11. Inne zmiany w podatkach CIT i PIT od 1 stycznia 2021 r.

12. Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym.
•    Nowe stawki w ryczałcie
•    Preferencje dla wolnych zawodów
•    Opodatkowanie najmu / dzierżawy nieruchomości

13. Przepisy i zmiany związane z COVID-19.

14. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie eksperta oraz publikowane projekty ustaw i ustawy.

Ile czasu zarezerwować

Szkolenie trwa 5 godz. i odbędzie się 12 marca 2021 start: godz. 10:00

Zapisz się już dziś!Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x