Aktualność: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ RODZINNEGO PIKNIKU DORADCÓW PODATKOWYCH

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa na organizację Rodzinnego Pikniku Doradców Podatkowych w dniu 7  września 2019 r.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych poszukuje podmiotu/podmiotów, które zapewnią w dniu 7 września 2019 r.  w Warszawie lub okolicach:

- ogrodzony teren dla 900 (650 dorosłych oraz 250 dzieci) osób, dogodny do wystawienia namiotów rekreacyjnych oraz punktów gastronomicznych, wystaw oraz strzeżonego parkingu dla przynajmniej 300 samochodów;

- oprawy muzycznej (wraz z prowadzącym imprezę), w tym sceny, parkietu, a także zaplecza technicznego (nagłośnienie, okablowanie, zasilanie - zapewnienie prądu do muzyki i wszystkich zabaw (pompy, światło, dmuchawy itd.).

- zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych (m.in. rywalizacja drużynowa, wydzielone miejsce zabaw dla dzieci wraz z odpowiednimi urządzeniami do zabawy oraz gry i zajęcia dla dzieci;);

- zaplecze sanitarne obejmujące toalety oraz umywalki z bieżącą wodą;

Temat przewodni pikniku: „ Mazowsze na ludowo”

Dodatkowe założenia: ochrona; opieka medyczna (karetka); ubezpieczenie uczestników; namiot dla mamy z dzieckiem; zadaszona scena; hala namiotowa zapewniająca zadaszenie dla części stołów i ław; stoły, 600 miejsc siedzących; plac zabaw dla dzieci; konkursy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych; agenda z planem imprezy;

Dodatkowe atrakcje mile widziane.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).

- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na organizację pikniku doradców podatkowych w 2019 r.” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

- Termin związana z ofertą: 31 maja 2019 r.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferta powinna zawierać :

- cenę na uczestnika

Kwota oferty nie może przekraczać 190 000, 00 zł brutto

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

 Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

 


DATA PUBLIKACJI: 2019-02-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x