ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - W SPRAWIE WYBORU FIRMY CATERINGOWEJ NA PRZYGOTOWANIE BANKIETU Z OKAZJI DNIA DORADCY PODATKOWEGO.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa firmy cateringowej na przygotowanie bankietu z okazji Dnia Doradcy Podatkowego 8 maja 2019 r.

Specyfikacja oferty:

Nazwa imprezy: Dzień Doradcy Podatkowego

Miejsce: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5 Warszawa

Termin:08.05.2019 r.

Liczba gości: 700-1000 osób

Czas trwania cateringu

· Pierwsza część – 18.00 – 19.00 (Przed występem)

· Druga część – Bankiet po koncercie godz. 21.30 - 23.00 Sprzątanie 23.00-24.00

1. Założenia do pierwszej części (w godzinach 18.00 -19.00)

- kieliszek wina na przywitanie gości

- kawa ciśnieniowa i z zaparzacza

- herbata wiele smaków

- woda gazowana/niegazowana

- soki 3-4 rodzaje

- drobne przekąski (tartinki -3-4 rodzaje, słone/słodkie)

2. Założenia do drugiej części – bankiet:- czas trwania 21.30-23.00

- 3 lekkie ciepłe dania z dodatkami – w stylu finger food

- 2 zupy

- 3-4 przekąski zimne

- 3-4 sałatki,

- 2-3 desery,

- owoce

- woda/soki /kawa/herbata - jak w części I.

- wino białe/czerwone - butelka/ 2 osoby

Dodatkowe oczekiwania: obsługa kelnerska, stoliki koktajlowe umożliwiające konsumpcję dań na stojąco (ilość), wskazanie gramatury dań, porcji, napoi, liczebność obsługi, zastawa stołowa.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).

- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na przygotowanie bankietu z okazji Dnia Doradcy Podatkowego” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

Oferent powinien wskazać termin związania z ofertą.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 15.00- decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Termin związania z ofertą 29 marca 2019 r.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferta powinna zawierać :

- cenę na uczestnika

 Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.


DATA PUBLIKACJI: 2019-02-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x