ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ RODZINNEGO PIKNIKU DORADCÓW PODATKOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ RODZINNEGO PIKNIKU DORADCÓW PODATKOWYCH

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa na organizację Rodzinnego Pikniku Doradców Podatkowych w dniu 5 września 2020 r.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych poszukuje podmiotu/podmiotów, które zapewnią w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie (z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej):
- ogrodzony, bezpieczny teren dla 900 osób (650 dorosłych oraz 250 dzieci) bez dostępu do zbiorników wodnych, dogodny do wystawienia namiotów rekreacyjnych oraz punktów gastronomicznych, wystaw oraz bezpłatnego parkingu dla przynajmniej 300 samochodów;
- oprawy muzycznej (wraz z prowadzącym imprezę), w tym sceny, parkietu, a także zaplecza technicznego (nagłośnienie, okablowanie, zasilanie - zapewnienie prądu do muzyki i wszystkich zabaw (pompy, światło, dmuchawy itd.).
- zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych (m.in. rywalizacja drużynowa, wydzielone miejsce zabaw dla dzieci wraz z odpowiednimi urządzeniami do zabawy oraz gry i zajęcia dla dzieci;);
- zaplecze sanitarne obejmujące toalety oraz umywalki z bieżącą wodą;

Temat przewodni pikniku: „Ekologia, klimat, ziemia na wesoło”

Dodatkowe założenia: ochrona; opieka medyczna (karetka); ubezpieczenie uczestników; namiot dla mamy z dzieckiem; zadaszona scena; hala namiotowa zapewniająca zadaszenie dla części stołów i ław; stoły, 600 miejsc siedzących; plac zabaw dla dzieci; tematyczne konkursy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych; 2 agendy z planem imprezy;
Dodatkowe atrakcje mile widziane.
Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).
- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na organizację pikniku doradców podatkowych w 2020 r.” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

- Termin związana z ofertą: 31 maja 2020 r.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).
Oferta powinna zawierać :
- cenę na uczestnika
Kwota oferty nie może przekraczać 190 000,00 zł brutto
- referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie organizacji imprez powyżej 700 osób

Oferta powinna być zamknięta – zawierać jeden wariant wydarzenia.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

DATA PUBLIKACJI: 2020-02-27 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x