ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - W SPRAWIE WYBORU FIRMY CATERINGOWEJ NA PRZYGOTOWANIE CATERINGU NA RODZINNY PIKNIK DORADCÓW PODATKOWYCH W DNIU 5 WRZEŚNIA 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - W SPRAWIE WYBORU FIRMY CATERINGOWEJ NA PRZYGOTOWANIE CATERINGU NA RODZINNY PIKNIK DORADCÓW PODATKOWYCH W DNIU 5 WRZEŚNIA 2020 r.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa firmy cateringowej na przygotowanie cateringu na  Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych w dniu 5 września 2020 r.

Temat przewodni pikniku: „Ekologia, klimat, ziemia na wesoło”
 
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych poszukuje podmiotu/podmiotów, które zapewnią w dniu 5 września 2020 r.  w Warszawie:
- catering dla 990 osób (750 dorośli, 240 dzieci)
- dania związane z tematem przewodnim pikniku,
- dania częściowo wegańskie i wegetariańskie oraz ekologiczne dania,
- dania typowo dla dzieci
- wymagana zastawa ekologiczna.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive);
- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na organizację pikniku doradców podatkowych w 2020 r.” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

- Termin związana z ofertą: 31 maja 2020 r.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).
Oferta powinna zawierać :
- cenę na uczestnika,
- referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie organizacji imprez powyżej 700 osób.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

DATA PUBLIKACJI: 2020-02-19 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x