Nowe zasady wynagradzania doradców podatkowych występujących przed sądami administracyjnymi

11 lutego br. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 31 pod poz. 153.
 
Czytaj także publikacje prasowe na ten temat.
 
dodała:
Joanna Polańska-Solarz
Specjalista ds. wydawnictw KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2011-02-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x