Szkolenia dla doradców podatkowych z Regionu Mazowieckiego - propozycje szkoleń

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad planem szkoleń dla doradców podatkowych z Regionu Mazowieckiego, wychodząc naprzeciw Państwa propozycjom zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie tematów szkoleń, które mogą zostać przeprowadzone w Oddziale.

Interesują Nas również Państwa opinie co do szkoleń miękkich np. technik PR, wystąpień publicznych doradcy podatkowego, itp.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji tematów szkoleń do dnia 30 września br. na adres mailowy Biura Oddziału: mazowiecki@kidp.pl .

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x