Rusza X Edycja Konkursu "Podatki są proste jak drut"

Rusza X Edycja Konkursu "Podatki są proste jak drut"

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już X Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego Podatki są Proste jak drut. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których praca magisterska poświęcona jest zagadnieniom z zakresu prawa i ekonomii podatkowej.
Dzięki włączeniu się innych Regionalnych Oddziałów KIDP do Konkursu budujemy świadomość zawodu doradcy podatkowego wśród studentów różnych uczelni i kierunków oraz promocji zawodu w środowisku studenckim na większą skalę. 
Organizując już X Edycję Konkursu jesteśmy przekonani, że Konkurs stał się ciekawym doświadczeniem dla studentów oraz platformą służącą do wyboru ścieżki kariery. 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2022 r. Szczegóły konkursu zawarte są na stronie Podatki są Proste jak drut. Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji upływa 31 marca 2023 r. na adres e-mail: mazowiecki@kidp.pl
 
Pytania ws. konkursu: 
Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP 
tel. 723 575 701, 
e-mail: prostejakdrut@kidp.pl  
mazowiecki@kidp.pl 

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rekomendacje Członków Komisji Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2022-12-08 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x