ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ RODZINNEGO PIKNIKU DORADCÓW PODATKOWYCH W DNIU 3 WRZEŚNIA 2022 R.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ RODZINNEGO PIKNIKU DORADCÓW PODATKOWYCH W DNIU 3 WRZEŚNIA 2022 R.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa na organizację Rodzinnego Pikniku Doradców Podatkowych w dniu 3 września 2022 r.
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych poszukuje podmiotu/podmiotów, które zapewnią w dniu 3 września 2022 r. w Olympic Golf Club, Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa:
- oprawy muzycznej (wraz z prowadzącym imprezę), w tym sceny, parkietu, a także zaplecza technicznego (nagłośnienie, okablowanie, zasilanie - zapewnienie prądu do muzyki i wszystkich zabaw (pompy, światło, dmuchawy itd.).
- zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych (m.in. rywalizacja drużynowa, wydzielone miejsce zabaw dla dzieci wraz z odpowiednimi urządzeniami do zabawy oraz gry i zajęcia dla dzieci;);
- zaplecze sanitarne obejmujące toalety oraz umywalki z bieżącą wodą;
Temat przewodni pikniku: „Wioska Indiańska”
Dodatkowe założenia: ochrona; opieka medyczna (karetka); ubezpieczenie uczestników; namiot dla mamy z dzieckiem; zadaszona scena; hala namiotowa zapewniająca zadaszenie dla części stołów i ław; stoły, 600 miejsc siedzących; plac zabaw dla dzieci; tematyczne konkursy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych; 2 agendy z planem imprezy;
Dodatkowe atrakcje mile widziane.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).
- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na organizację pikniku doradców podatkowych w 2022 r.” i przekazana do siedziby Zamawiającego;
- Termin związana z ofertą: 31 maja 2022 r.
Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (ul. Targowa 20a, 03-731 Warszawa).
W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).
Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych również mailowo w trybie zaszyfrowania z podaniem kodu w oddzielnym mailu.
Adres mailowy: mazowiecki@kidp.pl
Kwota oferty nie może przekraczać 170 000,00 zł brutto
- referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie organizacji imprez powyżej 700 osób

Oferta powinna być zamknięta – zawierać jeden wariant wydarzenia.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
 
DATA PUBLIKACJI: 2022-03-31 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x