Aktualność: Krajowa Izba Doradców Podatkowych będzie współpracować z BCC dla dobra przedsiębiorców

23 kwietnia br. w Pałacu Lubomirskich odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Business Centre Club i Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Strony wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego w Polsce.

Porozumienie podpisali: Marek Goliszewski prezes Business Centre Club, Anna Potocka-Domin wiceprezes BCC, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych oraz prof. dr hab. Adam Mariański przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnik tej Rady Tomasz Ziółkowski.

To kolejna inicjatywa Krajowej Rady Doradców Podatkowych w nowej kadencji, skierowana w stronę przedsiębiorców, celem poprawy jakości otoczenia dla prowadzenia biznesu w Polsce i ochrony praw podatników.

Zarówno KIDP, jak i BCC dostrzegły potrzebę nawiązania współpracy i widzą możliwe korzyści z niej płynące. BCC docenia doradców podatkowych jako nieodłącznych partnerów biznesu. Natomiast Izba, jako samorząd doradców podatkowych, ma na uwadze rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Dostrzegając potrzebę wspierania pożądanych przez przedsiębiorców przemian systemowych i funkcjonalnych w obszarze prawa, zwłaszcza podatkowego, Strony porozumienia wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego w Polsce.

Podpisane porozumienie określa ramowe warunki i zasady współpracy pomiędzy KIDP a BCC w zakresie obejmującym podejmowanie wspólnych inicjatyw. Inicjatywy te będą miały na celu przede wszystkim.: wzmocnienie procesu konsultacji i opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu prawa, zwłaszcza podatkowego – wypracowanie wspólnych propozycji i rozwiązań zbieżnych dla obu stron. Ponadto, celem jest wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego – podniesienie świadomości przedsiębiorców o korzyściach współpracy z doradcami podatkowymi.

Przedmiotem porozumienia jest też wsparcie wzajemne w zakresie działań zmierzających do rozwiązań prawnych w celu powołania instytucji zaufanego podatnika - audytu podatkowego korzystnego dla wszystkich stron: przedsiębiorców, doradców podatkowych.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Business Centre Club planują podjęcie działań mających na celu organizowanie wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza w obszarze prawa podatkowego, zbieżnych dla obu stron, wzajemne promowanie, w miarę możliwości, podczas działań podejmowanych przez obydwie organizacje odrębne oraz oczywiście integrację środowisk doradców podatkowych i przedsiębiorców.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x