Aktualność: Rząd uwzględnia uwagi doradców podatkowych i zgłasza autopoprawkę

Rząd uwzględnia uwagi doradców podatkowych i zgłasza autopoprawkę

Dzięki szybkiej reakcji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, projekt poprawki do specustawy został szybko poprawiony przez Radę Ministrów. Na błędy w projekcie wskazywała KIDP w swoim stanowisku ogłoszonym w piątek 27 marca rano.


Rząd m.in. doprecyzował przepis mówiący o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek ZUS przez trzy miesiące osoby samozatrudnione. Ustawodawca wprowadził limit przychodów w wysokości trzykrotnego średniego wynagrodzenia brutto, ale przepis był nieprecyzyjny i mógł spowodować problemy z jego stosowaniem i wykluczenie z pomocy tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Po autopoprawce, nie ma już wątpliwości co do tego, że limit dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie i niezatrudniających pracowników – bo takie firmy skorzystają z ulgi bez względu na wysokość przychodu.


Druga zmiana, którą udało się dziś wywalczyć doradcom podatkowym, dotyczy zrównania prawa do skorzystania z rządowej pomocy dla mikrofirm o różnych formach organizacyjnych. KIDP alarmowała, że w pierwotnym brzmieniu przepisów tacy płatnicy składek ZUS jak wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej czy wspólnikach jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaliby wykluczeni z pomocy, którą przewiduje tarcza antykryzysowa. Autopoprawka rządu, która byłą reakcją na działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych sprawiła, że status tych podmiotów został wyjaśniony i uzyskały one prawo do zwolnienia z ZUS.


Krajowa Izba Doradców Podatkowych nadal prowadzi starania o rozszerzenie rządowej pomocy polegającej na zwolnieniu z obowiązku płacenia składek ZUS przez trzy miesiące także na małe i średnie firmy.


Projekt nowelizacji specustawy oraz autopoprawka rządu znajdują się na stronach Sejmu:


Projekt nowelizacji specustawy
Autopoprawka rządu

DATA PUBLIKACJI: 2020-03-30 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x